SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดของเรา นอกจากการรักษามาตรฐานด้านการบริการแล้ว เรายังคงรักษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ด้วยการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น วัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในห้องพัก ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ ผ้าม่าน ผ้าคาดเตียง หมอนอิง ล้วนเป็นงานแฮนด์เมดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยที่เราให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้ ตั้งแต่ปลูกฝ้าย อิ้วฝ้าย เข็นฝ้าย ทอผ้า มัดลาย ปลูกคราม ย้อมสีธรรมชาติ รวมไปถึงงานจักสานต่าง ๆ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้น้อยที่สุด


to-topto-top