SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

ยินดีต้อนรับสู่ทอแสง เฮอริเทจ ณ ดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย

เรามีความยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยการบริการจากใจ และด้วยความภูมิใจในความเป็นแหล่งวัฒนธรรมของอีสานใต้ ณ ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม และทอแสง เฮอริเทจ อุบลราชธานี ดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรายังมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ระบบ “กรีนโฮเทล” ส่งเสริมศักยภาพของโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นที่ประทับใจมากที่สุด

ประวัติความเป็นมาของทอแสง เฮอริเทจ

เรื่องราวของ ทอแสง เฮอริเทจ เริ่มตั้งแต่ปี 2535 เปิดให้บริการแห่งแรกภายใต้ชื่อ “โรงแรมทอแสง อุบล” ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี นับเป็นโรงแรมแรก ๆ ของจังหวัดที่มีมาตรฐานสูงทั้งด้านการบริการ ความสะอาด ความสะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงแรมมีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมาจนปี 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทอแสง เฮอริเทจ อุบลราชธานี” ถือได้ว่าเป็นโรงแรมคู่เมืองอุบลที่มีเอกลักษณ์โด่นเด่นมาหลายทศวรรษ

ในปี 2537 ได้มีการเปิดโรงแรมแห่งที่สองภายใต้ชื่อ “ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท” ในอำเภอโขงเจียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ แม่น้ำโขง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ต่อมาในปี 2564 มีการพัฒนาและปรับการบริการให้ทันสมัยมากขึ้น โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม” มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารองค์กร รวมไปถึงปรับปรุงห้องพักใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ระบบ “กรีนโฮเทล” โดยใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้ประทับใจกับแขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด


to-topto-top